Általános Szerződési Feltételek

(az „ÁSZF”)

 

Általános rendelkezések:

 

1.) A jelen ÁSZF a Maurum Kft. (Székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Gyári út 20., Telephely: 2310 Szigetszentmiklós, Gyári út 12/b; Cg.: 13-09-127681, nyilvántartó bíróság: Budapest Környéki Törvényszék; adószám: 14708691-2-13; e-mail: info@hibiszkuszekszer.hu) tulajdonában álló és általa a www.hibiszkuszekszer.hu (Szerverszolgáltató: 23VNet Számítástechnikai és Internet Szolgáltató Kft., Telephely: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.) domain név alatt üzemeltetett webáruház (a „Webáruház”) vásárlók (a„ Vásárló”) általi használatát szabályozza.

2.) A Webáruház használatának feltétele, hogy a Vásárló a jelen ÁSZF-et kifejezetten elfogadja. A jelen ÁSZF mindenkor hatályos, naprakész változata elérhető a www.hibiszkuszekszer.hu weboldalon, ahonnan az letölthető és elmenthető.

 

Vásárlás menete:

 

1.) Kifejezett ellentétes tájékoztatás hiányában, a Webáruházban elérhető termékek (a „Termék”) mennyisége a készlet erejéig értendő. A Maurum Kft. nem garantálja, hogy a Webáruházban rendelhető termékek folyamatosan készleten vannak és nem vállal felelősséget azért, hogy a Webáruházban rendelhető termékek ténylegesen raktáron vannak.

2.) A Termékekre és azok árára vonatkozó információ nem keletkeztet a Polgári Törvénykönyv szerinti ajánlati kötöttséget, vagyis a Vásárló megrendelése nem keletkeztet kötelező érvényű adásvételi szerződést.

3.) A megrendeléseket a Webáruház az év minden egyes napján, éjjel-nappal fogadja. Normál esetben minden megrendelés a Webáruházba érkezését követő munkanapon feldolgozásra kerül. A Maurum Kft. fenntartja a jogot, hogy ideiglenesen felfüggessze a Webáruház által nyújtott szolgáltatásokat, technikai vagy bármely egyéb okból.

4.) A Webáruházban kiválasztott termékeket a kosárba (a “Kosár”) kell helyezni. A Kosár tartalmát bármikor meg lehet tekinteni, további termékek helyezhetők el benne vagy vehetők ki belőle a megrendelés feladásáig. Amennyiben további termékeket kíván még a Kosárba tenni, akkor kattintson a „Vásárlás folytatása” gombra. Amennyiben, nem kíván tovább böngészni, úgy a „Megrendelem a terméket” gombot válassza. A megrendelés feladásához kötelező kitölteni a Számlázási adatok összes mezőjét, illetve ha a szállítási cím eltér a számlázási címtől, az ott található összes mező kitöltése is kötelező. Amennyiben nincs eltérés a számlázási és szállítási adatok között, akkor pipálja ki a megadott rubrikát. Ezt követően azon e-mail címet és telefonszámot kell megadni, amin a Webáruház a vásárlót értesíteni tudja megrendelése státuszáról. A Webáruház automatikusan értesítő e-mailt küld a megrendelés regisztrálásáról. Ez az üzenet tartalmazza a linket, melyre rákattintva a Vásárlónak lehetősége nyílik a megrendelés adatainak ellenőrzésére. Amennyiben mégsem érkezne meg ez a visszaigazolás, a Vásárló az alábbi elérhetőségek egyikén tud kapcsolatba lépni a Webáruházzal: e-mail: info@hibiszkuszekszer.hu, telefon: 70/670-2334, személyesen a 2310 Szigetszentmiklós, Gyári út 12/b szám alatt.

Kérjük fokozottan ügyeljen a bevitt adatokra, azokat elküldés előtt ellenőrizze. Amennyiben a legnagyobb gondosság mellett is azt észleli, hogy a megrendelés leadása során nem megfelelő adatokat adott meg, úgy haladéktalanul lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal a fenti elérhetőségek valamelyikén.

A megrendelés elküldésével a Vásárlót ajánlati kötöttség terheli a kiválasztott termékek megvásárlására. A Vásárló garantálja, hogy az általa megadott Számlázási cím, Szállítási cím, Szállítási és fizetési mód valós és helyesen lett megadva.

5.) Az adásvételi szerződés a Vásárló és a Webáruház között akkor jön létre, amikor a Vásárló megkapja a visszaigazoló e-mailt. A felek elismerik, hogy az ily módon létrejött adásvételi szerződés írásbelinek minősül és magyar nyelven köttetett. A szerződést a Webáruház nem iktatja, az utóbb nem hozzáférhető.

6.) Amennyiben a megvásárolt termék nem nyeri el a vásárló tetszését, kézhezvételtől számított 15 napon belül, saját költségén visszaküldheti azt a Webáruháznak és kérheti a termék másra való kicserélését. Amennyiben nem talál olyan terméket, amire szívesen cserélné, akkor kérheti a vételár visszafizetését.

 

Fizetési feltételek:

 

1.) A Webáruház fenntartja a jogot, hogy előzetes bejelentés nélkül a Webáruházban elérhető termékek feltüntetett árát módosítsa.

2.) A Webáruházban feltüntetett árak forintban értendők és az ÁFÁ-t tartalmazzák.

3.) A feltüntetett árak nem tartalmazzák az esetleges szállítási és fizetési költségeket. A termékek szállítási költsége a Vásárló választása szerint a kiválasztott szállítási mód alapján kerül felszámításra.

4.) A Vásárló három fizetési mód közül választhat: a) a Maurum Kft. telephelyén történő átvétel esetén készpénzes fizetés; b) banki előreutalás a Maurum Kft. RAIFFEISEN BANKnál vezetett 12023132-01492494-00100002 számú bankszámlájára; c) utánvétel. Az utánvétel költsége felszámításra kerül.

 

Szállítás:

 

1.) A csomagok szállítását a Magyar Posta végzi, illetve a csomagok személyesen is felvehetőek a Szigetszentmiklós, Gyári út 12/b szám alatt.

2.) A megrendelt termékek kiszállítása csak Magyarország területén lehetséges. A szállítási költségeket a Vásárló viseli, kivéve, ha a Webáruház kifejezetten átvállalja annak díját.

3.) A termékekben keletkező károkért vagy a termékek esetleges elveszéséért a felelősséget a postának való átadás pillanatától a Vásárló viseli.

4.) A Maurum Kft. nem vonható felelősségre a szállítás során bekövetkező fennakadásokért és abból következő késedelemért, amelyek oka vis maior, illetve előre nem látható és el nem hárítható akadályok, melyek a Maurum Kft.-nek nem felróhatóak.

 

Vegyes rendelkezések:

 

1.) Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, a 2001. évi CVIII. törvény (Elker. törvény), valamint a 45/2014. (II.26.) évi kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól alkalmazandó.

2.) Az adásvételi szerződésből eredő vagy azzal összefüggő vitás kérdéseket a felek elsősorban békés úton kísérlik meg rendezni. Amennyiben peres eljárásra kerülne sor, a felek, illetékességtől függően alávetik magukat a Budaörsi Járásbíróság, illetve a Budapest Környéki Törvényszék joghatóságának.

3.) A Webáruház fenntartja a jogot, hogy:

a. a Webáruházban található termékek árát, illetve mennyiségét módosítsa;

b. a Webáruházban új termékeket jelentessen meg, illetve régieket töröljön;

c. akciókat vezessen be, azokat módosítsa vagy megszüntesse;

d. a jelen ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítsa.

4.) A Webáruház fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelés teljesítését megtagadja amennyiben az alábbiak közül bármelyik feltétel teljesül:

a. csalás, pénzmosás, hamisítás gyanúja merül fel;

b. a Vásárló az ÁSZF-ben foglaltakhoz nem tartja magát;

c. a Vásárlónak bármilyen tartozása áll fenn a Webáruházzal vagy a Maurum Kft.-vel szemben;

d. a Vásárló a megvásárolt terméket nem rendeltetésszerűen, a kezelési útmutatóban foglaltaknak megfelelően használja és ezt a Webáruház ellen, annak hírnevének csorbítására kívánja felhasználni.

A Webáruház és a Vásárló között létrejövő bármely megállapodás, szerződés, illetve azok teljesítése során a felek nem sérthetik meg a Magyarország területén hatályos jogszabályokat.

5.) A Webáruház nem vállal felelősséget az alább felsoroltakból eredő károkért:

a. az Interneten keresztül küldött adatok eltűnéséért, azok Webáruházhoz való meg nem érkezéséért vagy egyéb más hiányos formában való megérkezéséért;

b. az Internet működésében beálló bármilyen hiba, ami a Webáruház normál működését megnehezíti vagy ellehetetleníti;

c. bármely szoftver hibája;

d. bármely program hibájából, váratlan esemény vagy technikai hibából eredő károkért;

e. e-mail kommunikáció feldolgozásából eredő károkért;

f. az Internet szerverek meghibásodásából, Internet kapcsolat hibáiból, az Internet operációs eszközeinek nem megfelelő működéséből eredő károkért.

A Webáruház nem vállal felelősséget a Vásárló vagy bármely harmadik személy közvetlen vagy közvetett káráért, amely a Webáruház használatából ered.

 

A jelen ÁSZF 2014. március 1-én lép hatályba és minden megrendelésre nézve irányadó, melyet a Vásárló a Webáruházban felad. A megrendelés feladásával a Vásárló jelen ÁSZF-et kifejezetten elfogadja.