Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilvántartásba vétel hivatkozási száma: NAIH-73578/2014

A www.hibiszkuszekszer.hu (a „Webáruház”) on-line áruház használata regisztráció nélkül is lehetséges. Az Webáruházban szereplő szolgáltatások biztonságos és jogszerű használatához a következő, kötelezően megadandó adatok szükségesek:

a) Teljes név

b) E-mail cím

c) Telefonszám

d) Számlázási cím (irányítószám, település, cím)

e) Szállítási cím (irányítószám, település, cím)

A felvett adatok hitelességéért és pontosságáért a felhasználó felelős. A megrendelés feladásával a felhasználó hozzájárul az adatkezeléshez.

A vásárlással összefüggésben keletkezett személyes adatok a Webáruház adatbázisában megőrzésre kerülnek, amelyeket a felhasználó bármikor ellenőrizhet és/vagy módosítását kérheti. A Vásárló a kezelt adatokról bármikor felvilágosítást kérhet az adatkezelőtől. A Vásárló e-mailben kérheti a vásárlás során megadott adatainak törlését. A Vásárló megtilthatja személyes adatainak kezelését. 

A Webáruház által végzett adatkezelések célja:

a) Az e-kereskedelmi szolgáltatás hatékony üzemeltetése,

b) a vásárlók azonosítása,

c) a szolgáltatás használatával kapcsolatban felmerült viták rendezése,

d) felvilágosítás nyújtása felhasználók részére a szolgáltatás működésével kapcsolatosan,

e) jogszabályban előírt számlázási és bizonylatolási kötelezettségek teljesítése

f) a Webáruház saját hírleveleinek elküldése a felhasználó számára.

 ADAT TOVÁBBÍTÁSOK, HARMADIK SZEMÉLYEK ADATKEZELÉSEI 

A Webáruház csak az adott felhasználó kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek személyazonosítására alkalmas adatokat. A szolgáltatás keretén belül észlelt gyanús vagy jogsértő tevékenységekkel kapcsolatban a Webáruház jogosult felhívásokat vagy közleményeket küldeni vagy közzétenni, akár az egyes felhasználók adatainak felhasználásával.

Az üzemeltető együttműködik a nyomozati jogkörrel rendelkező szervekkel és a bíróságokkal a szolgáltatás keretén belül elkövetett jogsértések (például csalás, szellemi alkotásokhoz fűződő jogok megsértése) felderítése és szankcionálása érdekében, és teljesíti a jogszabályi rendelkezésen alapuló adatkéréseket.

JOGORVOSLAT

 Az a Vásárló, aki úgy érzi, hogy a Webáruház megsértette személyes adatai védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti vagy kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is. Az erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. CXII. törvény tartalmazza.

FELELŐSSÉG

A Webáruház a felhasználók által a szolgáltatás keretén belül tárolt, elérhetővé vagy közzétett és küldött információk minőségéért nem vállal felelősséget.

A Webáruház megteszi a szükséges lépéseket a kár megtérítése, illetőleg a jogi úton történő felelősségre vonás érdekében:

a) ha tudomást szerez arról, hogy a Vásárló valamely harmadik személy jogait vagy a jogszabályokat sértő módon a szolgáltatás használata során más személy személyes adatait adja meg,

b) ha a szolgáltatáson belül nyilvánosan hozzáférhető vagy jogellenesen megszerzett személyes vagy egyéb adatokat harmadik személyek jogait vagy jogszabályt sértő módon használja vagy egyébként a jelen adatvédelmi nyilatkozatban foglalt rendelkezéseket megszegte,

c) ha a szolgáltatás használata során kárt okozott.

MEGJEGYZÉS

A Webáruház fenntartja a jogot a jelen adatvédelmi nyilatkozat módosítására, amit köteles a www.hibiszkuszekszer.hu oldalon azonnal közzétenni.